Ευρωπαϊκά έργα με ελληνική συμμετοχή


  • Common Grounds for Referencing NQF and SQFs to EQF
  • EQF-adapted Educational Elements in a Predictable Framework of Change
  • Recognition of the Value of Work (REVOW)
  • VAluing Experience Beyond University (VAB)
  • Measuring and Assessing Soft Skills (MASS)

Δημοσιεύματα στον Τύπο


  • Εγκρίθηκε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - Πώς κατατάσσονται οι τίτλοι σπουδών
  • Συνέντευξη κ. Κώστα Καλτσά, Προέδρου ΔΣ Ε.Ο.Π.Π., Εφημερίδα "Τα Νέα", 3/3/2011


sponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..