Δημόσια ΔιαβούλευσηΗ ανάλυση των προσόντων (τίτλων σπουδών) σε μαθησιακά αποτελέσματα και η αντιστοίχισή τους στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» είναι αποτέλεσμα διαδικασίας διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς χορήγησης, πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνέταξε την Πρόταση για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία διαβιβάστηκε στη Γνωμοδοτική Επιτροπή το Φεβρουάριο 2013 και συζητήθηκε το Μάρτιο 2013.

Από τις 30 Μαϊου 2013 έως τις 30 Ιανουαρίου 2014 αποτυπώθηκαν οι «Τύποι Προσόντων» του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, από ομάδες εργασίας, τα μέλη των οποίων ορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τον Ο.Α.Ε.Δ., το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Σύνοδο Προέδρων και Αντιπροέδρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι «Προδιαγραφές των Τύπων Προσόντων» ως προς τα μαθησιακά τους αποτελέσματα.

Από τις 20 Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 24 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η διαδικασία Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Συγκροτήθηκε Επιτροπή Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, στην οποία συμμετείχαν:

  • εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,
  • εκπρόσωποι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 
  • εκπρόσωποι της Συνόδου Πρυτάνεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
  • εκπρόσωποι της Συνόδου Προέδρων και Αντιπροέδρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
  • εκπρόσωποι της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας,
  • δύο διεθνείς εμπειρογνώμονες,
  • ένας διεθνής εξωτερικός εμπειρογνώμονας,
  • εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Συνάντηση Εργασίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Η αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων» (Διάλογος με τους Κοινωνικούς Εταίρους).

Στις 24 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση Εργασίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Η αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων» (Διάλογος με τους Κοινωνικούς Εταίρους) για την τελική διαμόρφωση της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Στην εκδήλωση σημειώθηκε μεγάλη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, διεθνών εμπειρογνωμόνων και επιστημονικών συνεργατών και ευρεία συμμετοχή από εκπροσώπους της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr/index.php/el/events

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Τεχνική Σύσκεψη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης».

Στις 28 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Αθήνα, τεχνική σύσκεψη με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.) με θέμα: «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης». Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε το έργο διεθνών και εθνικών εμπειρογνωμόνων με τους οποίους συνεργάζεται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και επισημάνθηκε ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.sponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..