Εθνική Εκπροσώπηση


2015 έως σήμερα
Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group).

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 26η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) που πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2014 στην πόλη Leuven του Βελγίου.

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 25η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) που πραγματοποιήθηκε στις 4-6 Ιουνίου 2014 στις Βρυξέλλες.

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 24η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2014 στην πόλη Leuven του Βελγίου.

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 23η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2014, στην πόλη Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 22η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2013, στις Βρυξέλλες.

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 21η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2013, στις Βρυξέλλες.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013
Συμμετοχή της Ελλάδας στη 20η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 29 & 30 Μαΐου 2013.

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013
Συμμετοχή της Ελλάδας στη 19η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στο Δουβλίνο στις 13 & 14 Μαρτίου 2013. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του διεθνούς συνεδρίου που οργανώθηκε στην ίδια πόλη με θέμα «Διασφάλιση Ποιότητας και Πλαίσια Προσόντων».

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013
Συμμετοχή της Ελλάδας στη 18η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 5 & 6 Φεβρουαρίου 2013.

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012
Συμμετοχή της Ελλάδας στη 17η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 4 & 5 Δεκεμβρίου 2012.

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Συμμετοχή της Ελλάδας στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2012.

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012
Συμμετοχή της Ελλάδας στη 20η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 29 & 30 Μαΐου 2012.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012
Συμμετοχή της Ελλάδας στη 19η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στο Δουβλίνο στις 13 & 14 Μαρτίου 2012. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του διεθνούς συνεδρίου που οργανώθηκε στην ίδια πόλη με θέμα «Διασφάλιση Ποιότητας και Πλαίσια Προσόντων».

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012
Συμμετοχή της Ελλάδας στη 18η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 5 & 6 Φεβρουαρίου 2012.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 13η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2011.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011
Συμμετοχή της Ελλάδας στη 2η Κοινή Συνάντηση των Εθνικών Αντιπροσώπων για το Πλαίσιο Προσόντων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των εκπροσώπων των Εθνικών Σημείων Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στη Βαρσοβία στις 10 Νοεμβρίου του 2011.

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011
Συμμετοχή της Ελλάδας σε συνέδριο που διεξήχθη στο πλαίσιο της Πολωνικής προεδρίας, στη Βαρσοβία στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2011 με θέμα: «Ακαδημαϊκή αναγνώριση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων - Χρησιμοποιώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για τη Διά Βίου Μάθηση».

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 11η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 22 και 23 Ιουνίου 2011.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 10η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στη Βουδαπέστη στις 26 Μαΐου 2011.

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 9η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 6 και 7 Απριλίου 2011.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 4η συνάντηση των εκπροσώπων των Εθνικών Σημείων Συντονισμού για το Ευρωπαικό Πλαίσιο Προσοντων (EQF National Coordination Points) στις Βρυξέλλες (10 -11 Μαρτίου 2011).

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 8η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2011.

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 7η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στη Λουβαίν στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2010.

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 6η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 9 και 10 Ιουνίου 2010.

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010
Συμμετοχή της Ελλάδας στην 5η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF Advisory Group) στις Βρυξέλλες στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2010.sponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..