Πού στοχεύει;


Η ανάπτυξη του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων διασφαλίζει την ύπαρξη ενός ενιαίου και µοναδικού εργαλείου µέσω του οποίου όλοι οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέµονται στην Ελλάδα µπορούν να περιγραφούν και να κατηγοριοποιηθούν, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τη σχέση μεταξύ τους. Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλους τους υπάρχοντες ελληνικούς τίτλους αλλά και τη βάση για τον σχεδιασμό νέων τίτλων στο μέλλον.


sponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..