Τι είναι αυτό που προσφέρει;


• Ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τίτλων που χορηγούνται μεταξύ των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διευκολύνει τους σπουδαστές και τους εργαζόμενους στην αναζήτηση των εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών τους επιλογών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

• Καθιστά περισσότερο σαφές και κατανοητό σε διεθνές επίπεδο το/τα εθνικό/α μας σύστημα/τα πιστοποίησης προσόντων και ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών τίτλων στο εξωτερικό

• Προσφέρει τη δυνατότητα στους εργοδότες μιας γρήγορης και αξιόπιστης “μετάφρασης” των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιστοιχούν στους τίτλους των υποψήφιων εργαζομένων τους

• Συμβάλλει στην αναγνώριση και επικύρωση όλων των μορφών της μάθησης (μάθηση που έχει αποκτηθεί στο σχολείο, στην εργασία, στην κοινωνία)

• Υποστηρίζει τη διασυνοριακή κινητικότητα και διευκολύνει την ένταξη στην αγορά εργασίας

• Συμβάλλει στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης

• Προωθεί τη συνεργασία και τον ανοικτό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στα θέματα της εκπαίδευσης


sponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..